VISA NHẬT BẢN – VĂN PHÒNG VISA WINGROUPTRAVEL CHUYÊN TƯ VẤN CÁC THỦ TỤC LÀM VISA NHẬT BẢN CHO KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. NHẬN LÀM MỚI, GIA HẠN VISA ĐI NHẬT BẢN VỚI GIÁ CẠNH TRANH NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG.

♦ VISA DU LỊCH NHẬT BẢN

    Visa du lịch Nhật Bản là loại giấy tờ quan trọng cho phép bạn nhập cảnh vào Nhật Bản cho mục đích du lịch, dù đó là du lịch tự túc hay du lịch theo đoàn, theo tour. Là một trong những loại visa ngắn hạn, do đó, visa du lịch Nhật Bản có thời hạn trong vòng 90 ngày (không phải 3 tháng), với nhiều lần nhập cảnh cho mục đích tham quan, du lịch của bạn.

    Đối với tất cả các loại giấy tờ cần phải nộp, bạn phải nộp cả bản gốc lẫn bản sao; bản sao phải được thực hiện công chứng đầy đủ, cụ thể bao gồm:

 • Hộ chiếu;
 • Đơn xin visa phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu: 1 bản;
 • Hình 4.5 x 4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại;
 • Giấy bảo lãnh; trường hợp đương sự xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính thì không cần giấy bảo lãnh. Trường hợp này cần xuất trình hồ sơ sau:
  • Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên;
  • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp.
 • Các hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh hoặc người mời:
  • Giấy chứng nhận làm việc của người bảo lãnh (nếu là doanh nghiệp tư nhân thì giấy phép kinh doanh, hoặc tờ khai nộp thuế);
  • Giấy chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập), giấy chứng nhận tiền gởi tiết kiệm, tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản), giấy chứng nhận thu nhập(do cơ quan hành chính của Nhật cấp); *Nếu không xuất trình được các hồ sơ nói trên thì phải xuất trình bản photocopy sổ tiết kiệm ngân hàng có ghi rõ quá trình sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất.
  • Giấy cư trú của người bảo lãnh (bản ghi toàn bộ thành viên trong gia đình) và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân và trang có dấu đóng xuất nhập cảnh). Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có photo hai mặt Thẻ Cư trú, Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục, được cấp trong vòng 3 tháng trở lại) và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú );
 • Giấy lý do mời Bắt buộc phải có, ngay cả trường hợp không cần giấy bảo lãnh. Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng:
  • Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, ví dụ không được ghi chung chung như “thăm người quen” mà phải ghi rõ quá trình quen biết đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm;
  • Trường hợp không cần giấy bảo lãnh vẫn cần phải có Giấy cư trú(bản ghi toàn bộ các hạng mục, bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng trở lại). Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có thêm photo hai mặt Thẻ Cư trú, và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú).
 • Chương trình lưu trú:
  • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình họat động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại);
  • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật: (Các giấy tờ cần trả lại bản gốc, vui lòng kèm bản copy)
  • Tham quan: giấy đặt tour, chương trình tham quan do công ty tổ chức tour cấp, giấy xác nhận đăng ký khách sạn, nhà nghỉ.

♦ VISA CÔNG TÁC NHẬT BẢN

   Visa công tác Nhật Bản là loại visa cho phép người đi công tác thực hiện nhiều chuyến đi công tác ngắn ngày đến Nhật Bản trong thời gian 90 ngày tính từ ngày visa bắt đầu có hiệu lực.

      Tất cả các loại giấy tờ thuộc hồ sơ xin visa công tác Nhật Bản cần được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Nhật và được công chứng bởi một đơn vị công chứng được chỉ định. Cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu (bản gốc, không chấp nhận bản photo);
 • Đơn xin visa Phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu;
 • Hình 4.5cm×4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại;
 • Giấy bảo lãnh của nơi tiếp nhận phía Nhật Bản:
  • Người đại diện công ty, tổ chức bảo lãnh hoặc mời phải nằm trong ban quản trị của công ty, tổ chức và có tên trong danh sách hội đồng quản trị được đăng trên Sổ bộ đăng ký pháp nhân của công ty, tổ chức. Trường hợp là công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản thì người đại diện bảo lãnh hoặc mời có thể ở cấp quản lý trưởng phòng, trưởng xưởng, trưởng bộ phận của công ty;
  • Phần dấu đóng trên giấy tờ bảo lãnh hoặc mời phải là dấu của người đại diện hoặc dấu của công ty, tổ chức. Không chấp nhận dấu cá nhân. Trường hợp công ty, tổ chức không có dấu đóng thì người đại diện có thể ký tên thay thế dấu đóng;
  • Trường hợp nơi người xin visa đang làm việc cử đi công tác trả toàn bộ chi phí công tác hoặc người xin visa chứng minh được có khả năng trả toàn bộ chi phí công tác thì không cần giấy bảo lãnh.
 • Giấy lý do mời của nơi tiếp nhận phía Nhật Bản: (ghi mục đích và thời gian mời)
  • Đối với pháp nhân khi làm giấy lý do mời, người đứng tên bảo lãnh phải là người đại diện pháp nhân hoặc có tư cách đại diện cho pháp nhân. Trong giấy lý do mời, phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng. Trường hợp là công ty hay tổ chức, thì phải có dấu đóng của công ty, tổ chức hoặc người có tư cách đại diện pháp nhân;
  • Người đại diện công ty, tổ chức bảo lãnh hoặc mời phải nằm trong ban quản trị của công ty, tổ chức và có tên trong danh sách hội đồng quản trị được đăng trên Sổ bộ đăng ký pháp nhân của công ty, tổ chức. Trường hợp là công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản thì người đại diện bảo lãnh hoặc mời có thể ở cấp quản lý trưởng phòng, trưởng xưởng, trưởng bộ phận của công ty;
  • Phần dấu đóng trên giấy tờ bảo lãnh hoặc mời phải là dấu của người đại diện hoặc dấu của công ty, tổ chức. Không chấp nhận dấu cá nhân. Trường hợp công ty, tổ chức không có dấu đóng thì người đại diện có thể ký tên thay thế dấu đóng.
 • Chương trình lưu trú:
  • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại);
  • Trường hợp đào tạo ngắn hạn, phải ghi rõ chi tiết chương trình đào tạo, nơi đào tạp, người chịu trách nhiệm hướng dẫn, có hay không đào tạo thực tập, có hay không tiền phí trợ cấp đào tạo từ phía công ty tiếp nhận cho người được đào tạo;
  • Lưu ý quan trọng: Lưu trú với mục đích đào tạo ngắn hạn có những điều kiện nhất định, vui lòng tham khảo phần chú ý đối với trường hợp đào tạo ngắn hạn bên dưới.
 • Một trong các hồ sơ sau của nơi tiếp nhận phía Nhật Bản: 
  • Sổ bộ đăng ký pháp nhân (tokibo) (bản gốc);
  • Bản in trang web của công ty;
  • Pamphlet giới thiệu về công ty;
  • Photocopy trang của công ty trong sách báo cáo 4 quý các công ty niêm yết.
  • Trường hợp người mời là cá nhân thì có thể thay thế các hồ sơ nói trên bằng giấy chứng nhận nghề nghiệp.
 • Tài liệu chứng minh mối quan hệ giữa công ty mời và công ty của người được mời:
  • Các tài liệu công khai giới thiệu mối quan hệ của các công ty cùng tập đoàn 
  • Tài liệu chứng minh quan hệ thương mại giữa các công ty
  • Thư mời gửi người xin visa (dành cho trường hợp chưa có quan hệ thương mại). Lưu ý, thư mời này không phải là Giấy lý do mời ở mục nói trên.
 • Hợp đồng lao động của người xin visa với nơi đang làm việc hoặc quyết định cử đi công tác, giấy phái cử (ghi rõ nội dung công việc tại Nhật, nơi viếng thăm và chương trình dự định và việc chi trả chi phí cho chuyến đi);
 • Trường hợp người xin visa là người tự kinh doanh thì nộp giấy đăng ký kinh doanh (bản copy).

♦ VISA THĂM THÂN NHẬT BẢN

Đối với tất cả các loại giấy tờ cần phải nộp, bạn phải nộp cả bản gốc lẫn bản sao; bản sao phải được thực hiện công chứng đầy đủ, cụ thể bao gồm:

 • Hộ chiếu;
 • Đơn xin visa phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu: 1 bản;
 • Hình 4.5 x 4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại;
 • Các hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh hoặc người mời tại Nhật Bản:
  • Giấy bảo lãnh;
  • Giấy chứng minh thu nhập của người mời (một trong các loại giấy tờ sau): *Nếu người mời không có các hồ sơ nói trên thì có thể nộp bản photo sổ tiết kiệm ngân hàng có ghi rõ quá trình sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất.
   • Giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập);
   • Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản);
   • Giấy chứng nhận thu nhập (do cơ quan hành chính của Nhật Bản cấp);
  • Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ thành viên trong gia đình). * Trường hợp đương sự xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính thì không cần giấy bảo lãnh. Trường hợp này cần xuất trình hồ sơ sau:
   • Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên;
   • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp.
 • Giấy lý do mời:
  • Giấy này bắt buộc phải có, ngay cả trường hợp không cần giấy bảo lãnh. Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng;
  • Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, không được ghi chung chung như “ thăm thân nhân” mà phải ghi rõ quá trình đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm;
  • Trong trường hợp không cần giấy bảo lãnh vẫn cần phải có Giấy cư trú. Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có photo hai mặt Thẻ Cư trú , Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục, bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng trở lại) và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú).       
 • Chương trình lưu trú:
  • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình họat động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại);
  • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật: Chứng minh quan hệ thân thuộc với thân nhân tại Nhật Bản (giấy khai sinh, hôn thú, hộ tịch).

LƯU Ý:

 • Những thủ tục và giấy tờ được liệt kê phía trên chỉ mang tính chất tham khảo có thể không đúng vào thời điểm hiện tại vì do giấy tờ thay đổi theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán. Để biết chính xác cần phải chuẩn bị những gì, bạn hãy liên hệ với Wingrouptravel để được tư vấn một cách chi tiết và cụ thể nhất.
 • Thu 100% khi nhận đủ hồ sơ,
 • Giá trên không bao gồm phí đóng Lãnh Sự Quán
 • Không xuất hóa đơn VAT.
 • Hồ sơ bị lãnh sự quán từ chối hoặc không cấp visa thì Quý khách sẽ mất tiền nộp Lãnh sự, phí dịch vụ, phí hồ sơ.
 • Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.