Tour du lịch Hà Nội – Manila – Pagsanjan – Tagaytay

Tour du lịch Hà Nội – Manila – Pagsanjan – Tagaytay Lịch trình:Hà Nội – Manila – Pagsanjan – Tagaytay – Hà Nội

Giá: 18.050.000 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 4 Ngày 3 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Hà Nội – Manila – Boracay – Tagaytay

Tour du lịch Hà Nội – Manila – Boracay – Tagaytay Lịch trình:Hà Nội – Manila – Boracay – Tagaytay – Hà Nội

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 1 ngày

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Hà Nội – Manila – Tagayta – Cebu – Đảo Bohol

Tour du lịch Hà Nội – Manila – Tagayta – Cebu – Đảo Bohol Lịch trình:Hà Nội – Manila – Tagayta – Cebu – Đảo Bohol – Hà Nội

Giá: 21.590.000 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 6 Ngày 5 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

TP. HCM – Manila – Tagaytay – Hồ Taal- Đảo Corregidor

TP. HCM – Manila – Tagaytay – Hồ Taal- Đảo Corregidor Lịch trình:TP. HCM – Manila – Tagaytay – Hồ Taal- Đảo Corregidor – TP. HCM

Giá: đ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 5 Ngày 4 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch TP. HCM - Philippines

Tour du lịch TP. HCM - Philippines Lịch trình:TP. HCM – Manila – Boracay – Đảo Bohol – TP. HCM

Giá: đ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 7 Ngày 6 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Chia sẻ: