Tour du lịch Mỹ - Chào Đón Năm Mới

Tour du lịch Mỹ - Chào Đón Năm Mới Lịch trình:Việt Nam - New York - Philadenphia - Washington D.C - Lasvegas - Los Angeles - Việt Nam

Giá: 73.900.000 đ

Khởi hành: 30/12

Tour 10 Ngày 9 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Hàn Quốc - Đảo Hawaii

Tour du lịch Hàn Quốc - Đảo Hawaii Lịch trình:Việt Nam - Hàn Quốc - Đảo Hawaii - Việt Nam

Giá: 65.500.000 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 7 Ngày 6 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Bờ Đông Nước Mỹ

Tour du lịch Bờ Đông Nước Mỹ Lịch trình:Việt Nam - New York - Philadenphia - Washington D.C - Việt Nam

Giá: 57.900.000 đ

Khởi hành: 29/04; 21 & 27/05; 10/06; 29/07

Tour 6 Ngày 5 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Bờ Tây Nước Mỹ

Tour du lịch Bờ Tây Nước Mỹ Lịch trình:Việt Nam – Los angeles – Hollywood – Universal – Lasvegas – Hoover Dam – Việt Nam

Giá: 51.900.000 đ

Khởi hành: 25/10; 28/11

Tour 6 Ngày 5 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Liên tuyến Bờ Đông - Bờ Tây

Tour du lịch Liên tuyến Bờ Đông - Bờ Tây Lịch trình:Việt Nam - Liên tuyến Bờ Đông - Bờ Tây Mỹ - Việt Nam

Giá: 64.900.000 đ

Khởi hành: 22/10; 25/11; 30/12

Tour 9 Ngày 8 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Chia sẻ: