Tour du lịch Israel

Tour du lịch Israel Lịch trình:Hà Nội – Israel – Nazareth – Cana Galille – Jerusalem – Bethlem – Ein Karem – Hà Nội

Giá: 52.250.000 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 8 Ngày 7 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch TP. HCM - Israel

Tour du lịch TP. HCM - Israel Lịch trình:TP. HCM - Israel - Nazareth - Galillee - Jerusalem - Biển Chết - TP. HCM

Giá: 46.990.000 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 8 Ngày 7 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Chia sẻ: