Tour du lịch Vanasari - Sravasti - Lumbini - Kushinagar - Rajgir - Gaya

Tour du lịch Vanasari - Sravasti - Lumbini - Kushinagar - Rajgir - Gaya Lịch trình:Việt Nam - Ấn Độ - Vanasari - Sravasti - Lumbini - Kushinagar - Rajgir - Gaya - Việt Nam

Giá: 29.950.000 đ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 8 Ngày 7 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Delhi - Agra - Fatehphur - Jaipur

Tour du lịch Delhi - Agra - Fatehphur - Jaipur Lịch trình:Hà Nội/ TP.HCM - Delhi - Agra - Fatehphur - Jaipur - Hà Nội/ TP.HCM

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 7 Ngày 6 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Hành Hương Ấn Độ - Nepal

Tour du lịch Hành Hương Ấn Độ - Nepal Lịch trình:Việt Nam Kolkata - Bohdgaya - Rajgir -Nalanda - Vaishali - Kushinaga - Lumbini -Sravasti -Varanasi - Việt Nam

Giá: 35.900.000 đ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 11 Ngày 10 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Ấn Độ - Nepal

Tour du lịch Ấn Độ - Nepal Lịch trình:VIỆT NAM - KOLKATTA-BODHGAYA-RAJGIR-NALANDA-VAISHALI -KUSINAGAR-LUMBINI SRAVASTI- VARANASI - AGRA – DELHI - VIỆT NAM

Giá: 31.900.000 đ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 10 Ngày 9 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng - Vườn Lộc Uyển

Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng - Vườn Lộc Uyển Lịch trình:Việt Nam - Bangkok - Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng - Vườn Lộc Uyển - Bangkok - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour 5 Ngày 4 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Chia sẻ: