Tour du lịch Ai Cập - Sa Mạc Trắng

Tour du lịch Ai Cập - Sa Mạc Trắng Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Sa Mạc Trắng- Aswan - Abu Simbel - Luxor - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 2.518 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 11 Ngày 10 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor

Tour du lịch Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 68.900.000 đ

Khởi hành: 26/04

Tour 9 Ngày 8 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Ai Cập

Tour du lịch Ai Cập Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 2.416 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 9 Ngày 8 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Alexandria

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Alexandria Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Alexandria - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 2.517 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 10 Ngày 9 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Luxor

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Luxor Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Luxor - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 2.265 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 7 Ngày 6 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Alexandria

Tour du lịch Ai Cập - Cairo - Alexandria Lịch trình:Hà Nội/ TP. HCM - Ai Cập - Cairo - Alexandria - Hà Nội/ TP. HCM

Giá: 2.193 đ

Khởi hành: Liên hệ

Tour 6 Ngày 5 Đêm

Chi tiết  Đặt tour

Chia sẻ: